Lagu PPWS

Lagu PPWS

Kami wanita bersatu berpadu
Bekerja bantu dan membantu
Kami berusaha setiap masa
Majukan bangsa dan nusaKami bersumpah taat dan setia
Pada Sarawak dan Malaysia
Kami sedia dan bersukarela
Membela puteri dan puteraMari Wanita
Di bandar, desa dan kampung
Seruan bergema
Di laut lembah dan gunungMari wanita majulah bersama
Tinggikan taraf yang mulia
Tugas kita membina membela
Negara aman bahagia